Bergstigendegerhamn.se

Upptäck Degerhamn – Södra Möckleby

Södra Möckleby är belägen på Ölands Sydvästra sida. Mot väster har vi Kalmar sund. Bygden är skogsfattig. Vid Albrunna finns en lund, omtyckt för sitt rika fågelliv och vackra vårblommor.

Upptäck Degerhamn – Södra Möckleby

Södra Möckleby är belägen på Ölands Sydvästra sida. Mot väster har vi Kalmar sund. Bygden är skogsfattig. Vid Albrunna finns en lund, omtyckt för sitt rika fågelliv och vackra vårblommor.

Bygdens historia

I samhället bor ca 450 människor. Den enda industrin i bygden är Ölands Cement AB som startades 1886. Det finns flera fornlämningar att se i området vilket drar till sig turister. 

Industrihistoria

Industrin på Öland har i alla tider var att ta hand om Ölands rikedom i form av kalksten och alunskiffer. Dessa produkter exporterades sedan till byggen av borgar och kyrkor vid Östersjön och England. 

Hembygdsföreningen

Södra Möckelby Hembygdsförening bildades 1949. Föreningen har en liten hembygdsstuga från 1700-talet och tre stubbkvarnar i sin ägo. Det är även de som ansvarar för Bergsstigen. 

Bergsstigen

Den sex kilometer långa vandringsleden Bergstigen, genom de gamla industri- och bergtäkterna som nu utgör en spännande och dramatisk naturmiljö. Här kan du finna allt från vackra växter, fåglar, spännande geologi, havsutsikter, Alvarmark, öppna fältugnar, ruiner till ett modernt stenbrott.

Geologisk trädgård

Navet

Hembygdsföreningen har varit drivande i de projekt som skapat Geologisk Trädgård. Konstens geologiska trädgård finner du sydost om Alunfabrikens skorsten, ovanför kvarnen.

 

Navet är en kunskapsplats där du finner information, tidsaxel, geologisk lagerföljd, alun, rödfyr och mycket annat.

Aktiviteter

Hembygdsföreningen arbetar med projektet Bergstigen ett geologiskt och kulturhistoriskt centrum. Det ska hjälpa dem att utveckla en mängd aktiviteter att erbjuda alla besökare.

I Bergstigen kan man få ta del av guidade vandringar, visningar, Form och fantasiverkstäder, kurser i kalkstenshantverk och betonggjutning, Temadagar, Bruksdagen 4 augusti mm. 

Paketerbjudanden

Bergstigen, Navet, Konstens Geologiska trädgård

Guidad visning Navet, Alunfabriken och Konstens geologiska trädgård. 1 – 1.5 timmar.
Grupper om minst fem personer

Guidad lätt vandring Bergstigen 2 timmar avslut Museet med fika
Grupper om minst fem personer.

Halvdagsprogram efter önskemål, 5 timmar
Välj två aktiviteter av guidad visning, vandring, betonggjutning,
Skapande verkstad eller kalkstenshantverk eller geologisk vandring plus fika.

Heldagsprogram efter önskemål, 8 timmar med lunch

Specialprogram ”Att skapa nya idéer”
Speciellt för företag och institutioner.
Inledningar, visning platsen, Workshop idéarbete. Heldag med lunch och fika. Max 25 personer.