Kontakt

Gunvor Backlund, ordförande.
Tel.0485-660165, 070 – 4420790
gunvor.backlund@swipnet.se

E-post till styrelsen:

bergstigendegerhamn@gmail.com

Walle Dickson, projektledare.
Tel. 0485-660540, 073 – 7592558
karneval@tele2.se