Bergstigendegerhamn.se

Medlemskap

Medlemsavgiften för att gå med i hembygdsföreningen är 50 kronor.


Den ger dig rabatt vid besök på Himmelsberga och på Kalmar läns museum.


Du kan köpa medlemskort i Britts Manufaktur i Södra Möckleby, i hembygdsmuséet.