Bergstigendegerhamn.se

Museifyren Ingrunden

Människan har alltid färdats på vatten. Sjövägen har för öbor alltid varit den naturliga vägen att ta sig ut till närliggande handelsområden men även ut på de stora haven. I våra trakter gav Kalmarsund sjöfararna en kort och från Östersjön mer skyddad väg, men att navigera i de grunda vattnen, var ofta förenat med stora risker.

 

Kalmarsund och sjöfarten har haft stor betydelse för kustkommunernas utveckling och fyrarna har varit avgörande för sjötrafiken i sundet. 

 

 

Vid utgrundens farliga  grundflak stationerade man redan 1866 fyrskepp vilka 1947 ersattes av en stor kassunfyr. Under 40- talet gjordes en stor förbättring av sjösäkerheten då det byggdes ca 200 fyrar i svenska farvatten, varav åtta var bottenfasta fyrar i Kalmarsund.

 

 

Utgrundens fyr kom att bli den största och den modernaste fyren i Kalmarsund. Den var fjärrmanövrerad med ultrakortvåg från Garpens fyr utanför Bergkvara och var världens första radiostyrda fyr. Med fyrväsendets utbyggnad följde ökad sjöfart, nya och större varv, industri med krav på sjötransport och ett större privat resande. Idag är det annorlunda. 

 

 

Med radar, GPS, autopiloter och elektroniska sjökort ombord har kraven från framför allt den tyngre sjöfarten radikalt förändrats. Samtidigt har den moderna utvecklingen på land möjliggjort en automatisering av fyrarna. Det första har lett till nedläggning av många fyrar och det andra har lett till att det unika livet på fyrplatserna försvunnit. Utgrundens fyr har byggts om till observationsstation/fältstation för den forskning som skall bedrivas vid Utgrundens vindkraftpark. 

 

 

Lanterninen från Utgrundens fyr har nedmonterats och flyttats och åter byggts upp i den nybyggda landbaserade fyren ” Ingrunden ” som står vid kajen i Degerhamns hamn i närheten av Museét. Fyren är ca 10 meter hög och rymmer förutom lanterninen även dokumentation över fyrlivet längs Ölands kust. Fyren Ingrunden är öppen för besökare under museéts öppettider.