Bergstigendegerhamn.se

Parkering

Parkeringsmöjligheter norra delen mitt emot Strömmelns gård. Strömgatan ner från Södra Möckleby.

 

Större parkering vid Navet.

 

Om man har svårt att gå långt kan man parkera vid kvarnen ovanför Södra bruket för att besöka Konstens geologiska trädgård.

 

Parkering Albrunna torg, öppna platsen i byn, när man ska ut på Alvaret till Stensjön och nya Stenbrottet, gruvan.