Bergstigendegerhamn.se

Degerhamns hembygdsmuseum

Degerhamns hembygdsmuseum

industri, handel och sjöfart

Degerhamns hembygdsmuseum för industri, handel och sjöfart invigdes 1995. Tanken att skapa ett museum föddes i och med den gamle handelsmannen John Nilssons (”John i Muren” )bortgång 1994. Han hade varit affärsman i ca 75 år och alltid sin hembygd trogen. Muséet disponerar en byggnad tillhörig Cementa. Här finns delar av John i Murens affärsinredning med tidsmässiga inventarier.

 

På museet finns även en stor dokumentation över olika industrier som varit i bygden. Industriepoken började redan 1723 med Lovers bruk som tillverkade alun. 1804 startade Ölands alunbruk. 1886 bildades Ölands cement AB och den finns fortfarande kvar. En driftig ölänning startade ytterligare en industri i Degerhamn. 1885 startades nämligen Degerhamns kalkbruk av Johan Carlsson.

 

Bruket tillverkade även ”Siluriategel”. Eftersom industrin på orten till största delen sålt sina produkter till städer och orter runt Östersjön, har det genom åren utvecklats en intensiv sjöfart. Detta avspeglar sig också i museet där stor del av ytan upptas av sjöfartshistoria. Museet rymmer även ett rikt bildmaterial över människor som verkat i vår bygd.

 

Museets öppettider:

1 juli – 17 augusti Tisdag, torsdag, fredag, lördag och söndag kl 14 – 17.