Bergstigendegerhamn.se

Förvaltar

Strax norr om Södra Möckleby kyrka ligger Hembygdsstugan. Det är en liten backstuga byggd i trä med ett rum och kök i södra delen av huset och med en tillbyggnad i kalksten mot norr. I sistnämnda delen hade man förmodligen en ko och kanske någon gris. Tyvärr finns ingen känd historia om huset och dess invånare innan Södra Möckleby församling blev ägare.

 

Stugan är förmodligen byggd redan på 1700-talet. Stugan ägdes av församlingen och fungerade som ett socialt boende för dem som behövde hjälp av en eller annan orsak. På den tiden hette det inte socialnämnd utan fattigvårdsnämnd som man fick vända sig till vid behov av stöd. Sist boende i stugan var familjen Håkansson. Gustav Håkansson, född 1863 gift 1888 med Christina Malmqvist född 1864. Paret fick 4 barn. Familjen flyttade från orten till Gotland.

 

I och med att ålderdomshemmet Olstorp tillkommit 1904 upphörde detta sorts boende. Fattigvårdstyrelsen skänkte därför stugan till nybildade ” Södra Möckleby kulturella ungdomsförening ” under senare hälften av 1920 – talet. Föreningen var fungerande under 25 – 30 år.

 

1958 kom stugan åter i Södra Möckleby Hembygdsförenings ägo.

 

Hembygdsföreningen förvaltar dessutom tre kvarnar, museet med fyrmuseum, Bergstigen, Navet och Konstens geologiska trädgård.