Bergstigendegerhamn.se

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Södra Möckleby Hembygdsförening bildades 1949. De första åren var verksamheten mer eller mindre vilande. Årsmöte hölls 1950 och 1951, sedan vilade föreningen till 1957 och har därefter verkat i bygden.

 

Föreningen är ägare till en mindre hembygdsstuga byggd på 1700-talet och belägen strax norr om kyrkan. Tre stubbkvarnar är även i föreningens ägo och vårdas ömt.

 

Vid hamnen i Degerhamn ligger Hembygdsföreningens museum för Industri, handel och sjöfart, invigt 1995. Vi disponerar en byggnad tillhörande Cementa. Vid hamnen finns även museifyren Ingrunden, invigd 2004.

 

Hembygdsföreningen har tagit fram och ansvarar för vandringsleden Bergstigen, en 6 km lång vandringsled som går genom gammal industrihistorisk bygd från 1720 talet. Idag är området en grönskande oas med varierande natur och upplevelser.

 

Sedan 2006 har Södra Möckleby Hembygdsförening varit delägare i olika projekt som arbetat med att ta fram Konstens geologiska trädgård och Kunskapsplatsen Navet.